Skip to Main Content

 

Nové pojetí péče o rány

Čím déle rána zůstane nenarušená, tím lepší je šance na její zahojení bez komplikací.

Objevte naše nejnovější inovace

 

Nerušené hojení ran

Koncept nerušeného hojení ran se odvíjí od představy, že klíčem k tomu, aby tělo samo dokázalo zvládnout většinu procesu hojení rány, je správná příprava spodiny rány  .

Flex-oval-shower.jpg
Exufiber-range-web.jpg
Old-man-with-flex.jpg


Alternativním přístupem jsou časté převazy krytí – někdy dokonce i denně – které nejen narušují proces hojení, ale také zvyšují riziko kontaminace  a mohou způsobovat pacientovi zbytečnou bolest a trauma v porovnání s nerušeným hojením. I když nerušené hojení není vhodné pro každého pacienta a všechny typy ran, domníváme se, že představuje přesvědčivý výchozí bod pro diskusi o tom, zda jsou stávající protokoly výměny krytí vhodné pro daný účel.

Změna může být obtížná, ale my vám pomůžeme na každém kroku vaší cesty. Poskytujeme produkty, školení a příklady v reálném životě – to, co potřebujeme, je vaše odbornost a porozumění, abychom mohli úspěšně zvládnout změny a pomohli vašemu zařízení přehodnotit péči o rány.

Dr. Tod Brindle, Dot Weir a Karen Edwards vás v tomto webináři seznámí s problematikou nerušeného hojení ran a vlivu ponechání krytí na místě na pacienta, ránu, ošetřujícího lékaře a náklady.

Podívejte se na webinář na vyžádání

Drží na kůži, jedinečně se přizpůsobí

Pro změnu protokolů a podporu nerušeného hojení potřebujete krytí, které zůstane na kůži tak dlouho, jak potřebujete. Krytí Mepilex® Border Flex je navrženo nejen pro přilnavost a jedinečnou přizpůsobivost díky patentované technologii Flex, ale je také vybaveno inteligentním řešením pro management exsudátu – udržuje vlhké prostředí podporující hojení a zároveň eliminuje riziko macerace. Krytí Mepilex Border Flex je vybaveno měkkým silikonem Safetac® pro jemnou výměnu krytí, která snižuje bolest a poškození kůže          .

Navrženo pro přilnavost a přizpůsobivost: Díky technologii Flex je krytí Mepilex® Border Flex jedinečně poddajné, takže se přizpůsobí tvaru a pohybu pacienta  . Snížení tlaku na kůži a tahu za okraje zvyšuje pohodlí a minimalizuje riziko odlepení  . Krytí je navíc voděodolné, aby se vaši pacienti mohli sprchovat  . 

Inteligentní management exsudátu: Krytí tak budete moci s důvěrou používat déle, a přitom si zachováte optimální podmínky pro hojení rány. 

Snížení bolesti a poškození kůže: Všechna krytí Mepilex® Border Flex se snaží minimalizovat trauma způsobená výměnou krytí. To je možné díky naší osvědčené kontaktní vrstvě Safetac® z měkkého silikonu, která minimalizuje bolest a poškození kůže a riziko macerace ve srovnání s tradičním (adhezivním) krytím      .

Stáhnout brožuru

Žádost o další informace

Řada Exufiber®: efektivní přenos vlhkosti **, čisté odstranění

Léčba silně exsudujících ran a hlubokých ran může být náročná a pro pacienty znepokojující a bolestivá. Správné léčebné podmínky jsou základním předpokladem úspěchu. Mezi ně patří vlhké prostředí bez nadměrného množství exsudátu. Čistá spodina rány, nenarušovaná nekrotickými zbytky tkání, nečistotami či strupy. A také prevence opětovné tvorby biofilmu, která může být bariérou hojení. 

Nové pojetí péče o chronické rány

Řada Exufiber® nabízí neotřelý pohled na problematiku silně exsudujících a hlubokých ran. Krytí Exufiber® nové generace pomáhá vytvářet optimální prostředí pro hojení a snižuje riziko prosakování, což znamená, že je lze ponechat na místě s jistotou až sedm dní*. Podporuje tak nerušené hojení a může snížit dobu ošetřování a náklady na péči.

Odvádí exsudát: Krytí Exufiber® účinně odvádí exsudát z rány  do sekundárního krytí a „uzamkne“ ho, aby se snížilo riziko hromadění exsudátu, prosakování a macerace    . Lze je ponechat na místě až sedm dnů*, což umožňuje nerušené hojení    .

Podporuje čistou spodinu rány: Zbytky tkání a nečistot v ráně mohou vyvolat reakci na cizí těleso a narušit hojení  . Krytí Exufiber® pomáhá rozkládat nekrotické zbytky díky podpoře autolytického debridementu  . Lze se tak spolehnout na to, že krytí zůstane během používání i při převazech neporušené      .

Zabraňuje opětovné tvorbě biofilmu: Biofilmy jsou přítomny téměř ve všech chronických, nehojících se ranách a jejich přítomnost může bránit hojení  . Je prokázáno, že Exufiber® Ag+ snižuje množství bakterií tvořících biofilm a brání opětovné tvorbě in vivo***    .

Stáhnout brožuru

Žádost o další informace

*Exufiber® a Exufiber® Ag+ lze ponechat na místě až sedm dnů v závislosti na stavu rány a klinické praxi. Kromě toho může být krytí Exufiber® v případě dárcovských míst ponecháno na místě až 14 dní.
**Pro Exufiber® Ag+, při expozici průtoku 0,6 ml/h při tlaku 40 mmHg po dobu až sedmi dnů  
*** Jako součást holistického přístupu k managementu biofilmu podle mezinárodních směrnic (tj. čištění, debridement a opětovné vyhodnocení)  
hidden1hidden2
Více informací o krytí Mepilex Border Flex a Exufiber
hidden1hidden2
hidden1hidden2
Žádost o více informací/vzorky
hidden1hidden2

'Reference'