Skip to Main Content
Hledám
hidden1hidden2

Naše systémy řízení jakosti

Využíváme náročný systém řízení kvality založený na stanovených postupech, abychom zajistili konzistentní úroveň vysoké kvality. K dispozici jsou aktivní interní protokoly k řízení rizik a internímu auditu. Kromě globálních postupů má každý z našich závodů místní systém kontroly jakosti včetně personálu odpovědného za místní řízení jakosti a dodržování předpisů.

Máme k dispozici systém řízení výkonnosti dodavatelů  pro monitorování, zlepšování či kontrolu výkonu dodavatelů a své dodavatele pravidelně auditujeme (v případě nutnosti včetně auditorů třetích stran).

Kontaktujte nás