Skip to Main Content
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Holistický přístup k prevenci a léčbě infekcí ran

 
Infekce rány může způsobit bolest a psychologický stres a často vede k opožděnému hojení. Diagnostika a zvládnutí této infekce představuje pro lékaře mnohá úskalí  . Infekce rány je navíc nejpravděpodobnější samostatnou příčinou zhoršeného hojení ran u chronických ran se sekundárním hojením (per secundam). V případě zanedbání může dojít k progresi od kontaminace ke kolonizaci a od lokální infekce až k systémové infekci, sepsi a syndromu víceorgánového selhání, což může být život ohrožující. Infekce v chronických ranách není tak snadno definovatelná jako u akutních ran a je komplikována přítomností biofilmů. Kontrola biofilmu je klíčovou součástí ošetřování chronických ran.  

Léčba a prevence

„Holistický přístup k jednotlivcům s aktivní infekcí rány nebo s rizikem této infekce zůstává nezbytný pro osvědčené postupy prevence, identifikace a léčby infekce ran. To je obzvlášť důležité v souvislosti se zvyšováním rezistence vůči antibiotikům, jak uvádí Mezinárodní institut pro infekci ran.  

Účinná léčba infekce rány se skládá z následujících součástí:  
  • Optimalizace odpovědi hostitele a léčba stávající patologie
  • Redukce mikrobiální zátěže rány
  • Prosazování environmentálních a obecných opatření, jako je čisté pracovní prostředí a vzdělávání
Ve společnosti Mölnlycke se snažíme podporovat tento holistický přístup pro dosahování nejlepších výsledků u pacientů. Více informací o tom, jak vám naše řešení mohou pomoci v oblasti léčby infekcí ran, naleznete na této stránce.
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Čištění prostředkem Granudacyn

Step 2

Antimikrobiální strategie

Step 4

Čištění prostředkem Granudacyn

Ke zvládání nebo prevenci infekce se doporučuje ránu důkladně vyčistit při každé výměně krytí. Klíčem je důkladné očištění rány namísto mazání  .

Granudacyn® je oplachový roztok a hydrogel určený k čištění a zvlhčování akutních, chronických a kontaminovaných ran či popálenin prvního a druhého stupně. Kyselina chlorná (HOCl) zajišťuje bezpečnou konzervaci a díky ní je Granudacyn spolehlivým oplachovým roztokem na rány.
hidden1hidden2

1-a.png

Prokázaná ochrana proti infekci a snížení biologické zátěže

Víme, že pokud jde o náročné rány, nesmí se nic ponechat náhodě. Proto naše krytí s obsahem stříbra vždy podporujeme vysoce kvalitními důkazy.

2-a.pngMinimalizuje bolest a trauma – nejen při výměně krytí

Pouze krytí Mölnlycke® kombinuje sílu stříbra s technologií Safetac® , která prokazatelně minimalizuje bolest u pacientů a trauma v ráně  .

3-a.pngNákladově efektivní léčba

Kratší doba hojení, kratší doba hospitalizace, méně výměn krytí, menší potřeba analgezie během výměny krytí a snížení biologické zátěže      .

Antimikrobiální výhoda

Rezistence vůči antibiotikům je globálním problémem. Proto mnoho lékařů dnes usiluje o antimikrobiální management   – strategii na podporu řádného užívání antibiotik, která zahrnuje nalezení bezpečných a účinných alternativních metod pro léčbu infekce rány.
Důkazy ukazují, že antiseptická krytí, jako např. antimikrobiální krytí, jsou efektivní a účinkují rychle   – a že riziko rezistence vůči antimikrobiálnímu krytí je nižší než riziko nadměrného používání antibiotik  .
Důkazy svědčí o tom, že stříbro je při ošetřování ran výrazně lepší, než je běžně vnímáno. Při selektivním použití má stříbro nejen antimikrobiální účinky, ale je charakterizováno také zlepšením kvality života a dobrou nákladovou efektivitou. .

Kdy používat naše krytí se stříbrem

Věříme, že hlavní úlohou našich antimikrobiálních krytí je:
hidden1hidden2
hidden1hidden2
hidden1hidden2

'Reference'

Mölnlycke Zavřít

Healthcare Professional Confirmation

The information on the page you are about to enter is intended for healthcare professionals only. By clicking the box below you confirm that you are a healthcare professional.