Skip to Main Content
Jeg leter etter
hidden1hidden2
hidden1hidden2

Mål

Undersøke om ulike bandasjetyper var forbundet med smerte og stress hos pasienter med kroniske sår.

Metoder

 • Den undersøkende studien ble utført for å identifisere forskjeller mellom rapporterte smerte- og stressnivåer knyttet til bruk av atraumatiske og tradisjonelle bandasjer brukt i behandlingen hos pasienter med kroniske sår.
 • Følgende psykologiske tester ble brukt:
  • PSS (Perceived Stress Scale)
  • STAI (State Trait Anxiety Inventory)
  • Stress-skala
 • Ved bandasjeskift ble PSS- og STAI-spørreskjemaene lest opp for hver pasient og de muntlige svarene ble registrert av et medlem av forskningsteamet.

Resultater

 • Av 49 pasienter med kroniske sår var 53 % menn (n=26) og 47 % var kvinner (n=23). Pasientene var i alderen 38 til 95 år, og med en snittalder på 69,1±14,1.
 • Sårtypene hadde ulike sårårsaker og ble behandlet med enten atraumatiske bandasjer som Mepilex eller med tradisjonelle bandasjer som Biatain®* eller Aquacel®* Ag, (tabell 1).

*Aquacel er et registrert varemerke for ConvaTec Inc. Biatain er et registrert varemerke for Coloplast A/S.

hidden1hidden2

Tabell 1. Sårårsak

Sårtype Atraumatisk n(%)  Tradisjonell n(%)
Venøst leggsår 3 (30 %) 5 (13 %)
Annet leggsår 2 (20 %) 5 (13 %)
Diabetisk fotsår 1 (10 %) 15 (38 %)
Annet fotsår 4 (40 %) 8 (21 %)
Annet kronisk sår 6 (15 %)
Totalt 10 39
hidden1hidden2

Tabell 2. Gjennomsnittlige resultater for psykologisk og fysiologisk smerte og stress hos pasienter med atraumatiske og tradisjonelle bandasjer

Mål av smerte/stress Atraumatisk  Tradisjonell
STAI 38,40 ± 15,62 33,1 ± 11,16
PSS 24,60 ± 10,08 22,72 ± 9,17
Smerteskala 1,43 ± 0,98* 3,66 ± 3,13*
Stress-skala 2,00 ± 0,58* 3,63 ± 2,66*
Hjerterytme 69,11 ± 7,53 75,62 ± 14,05
Respirasjonsrytme 16,86 ± 8,17 16,09 ± 1,95
Systolisk blodtrykk (BP) 125,70 ±  12,23 137,82 ± 17,03
Diastolisk blodtrykk (BP) 64,22 ± 11,56 69,13 ± 12,91
Galvanisk hudrespons (GSR) 19,76 ± 5,42* 33,15 ± 16,32
Kortisol i spytt 0,13 ± 0,03 0,17 ± 0,09

*Forskjellen mellom grupper var statistisk signifikant ved p lavere enn 0,05

STAI = State Trait Anxiety Inventory, PSS = Perceived Stress Scale

hidden1hidden2
søylediagram – sammenlikning av Mepilex med andre bandasjer
Figur 1. Selvrapporterte stress- og smerteskalaer hos pasienter som fikk atraumatiske og tradisjonelle bandasjer som en del av sårbehandlingen.
 • I tillegg til økte fysiologiske indikatorer på stress hos pasienter som fikk tradisjonelle bandasjer, viste også den selvrapporterte graden av akutt smerte og stress høyere smerte- og stressnivåer ved bandasjeskift for gruppen med tradisjonelle bandasjer (figur 1).

 • Stressresultatene på PSS og STAI var relativt like hos pasienter som fikk begge bandasjetypene. Gjennomsnittlige PSS-resultater var 24,60 ± 10,08 hos pasienter som fikk atraumatiske bandasjer, og 22,72 ± 9,17 hos pasienter med tradisjonelle bandasjer, av en maksimal PSS-poengskåre på 56.

 • Pasienter med atraumatiske bandasjer fikk et snitt på 34,90 ± 11,41 for underliggende engstelse og 38,40 ± 15,62 for akutt engstelse ved bandasjeskift, sammenliknet med gruppen med tradisjonelle bandasjer der snittet var 33,21 ± 11,20 for underliggende engstelse og 33,31 ± 11,16 for akutt engstelse ved bandasjeskift på STAI, av en maksimal poengskåre på 80.

 • Pasientenes snittnivåer for underliggende stress var 24,60 ± 10,08 (gruppen med atraumatiske bandasjer) og 22,72 ± 9,17 (gruppen med tradisjonelle bandasjer) på PSS, og 34,90 (gruppen med atraumatiske bandasjer) og 33,21 (gruppen med tradisjonelle bandasjer) på STAI.

 • Dette kan tyde på at selv om akutte episoder med smerte og stress var betydelig lavere hos pasienter med atraumatiske bandasjer, kan faktorer knyttet til den generelle opplevelsen av å leve med et kronisk sår, bidra til underliggende og pågående følelser av stress og engstelse.
hidden1hidden2
Kontakt oss
Informasjonskapsler

Med informasjonskapsler er det enklere for oss å levere tjenestene våre og gi personlig tilpassede opplevelser. Ved å bruke dette nettstedet godtar du at vi bruker informasjonskapsler. Du kan takke nei ved å klikke på følgende lenke - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Mölnlycke Lukk

Bekreftelse for helsepersonell

Informasjonen på siden du vil åpne, er kun beregnet for helsepersonell. Ved å klikke i ruten nedenfor bekrefter du at du er helsepersonell.