Skip to Main Content
Szukam
David Revez wypowiada się na temat wskaźnika przebicia oraz wyjaśnia, dlaczego stosuje podwójne rękawice

Pytania dotyczące stosowania podwójnych rękawic w ramach bezpiecznych praktyk, bez względu na rodzaj operacji, wywołują mieszane reakcje. Podczas gdy wszyscy chirurdzy zgodnie twierdzą „Moje ręce są dla mnie wszystkim!”, „Moje ręce to przedłużenie wszystkich lat nauki” lub „Po moim mózgu, ręce są najważniejszą częścią mojego ciała. Bez rąk nie mogę zrobić nic”, niektórzy z nich wciąż mają obiekcje przed stosowaniem podwójnych rękawic. Inni natomiast odmawiają przeprowadzenia zabiegu jeśli nie mogą użyć podwójnych rękawic.

Każdy kontakt z krwią stanowi ryzyko w postaci chorób przenoszonych przez krew, takich jak wirusowe zapalenie wątroby i HIV, w związku z czym stosowanie rękawic chirurgicznych zaczęło być powszechne. Mając jednak na uwadze, że przebicia rękawic zdarzają się często (nawet do 45% w przypadku niektórych rodzajów operacji)   i łatwo jest je przeoczyć (w 92% przypadków), zaleca się stosowanie podwójnych rękawic, które zapewniają dodatkową warstwę ochronną podczas zabiegów chirurgicznych dowolnego typu, nie tylko wysokiego ryzyka . Udowodniono, że stosowanie podwójnych rękawic zmniejsza ryzyko rozprzestrzeniania się chorób przenoszonych przez krew  oraz narażenia, zarówno pacjenta, jak i chirurga, na niebezpieczne i kosztowne zakażenia krzyżowe i infekcje. Według Przeglądu Cochrane wydanego w 2014 r. stosowanie podwójnych rękawic zmniejsza ryzyko wniknięcia czynników chorobotwórczych do krwi o 65% oraz ryzyko perforacji rękawicy wewnętrznej o 71% w porównaniu z użyciem pojedynczych rękawic .

 

Ochrona inwestycji w ludzi

Dlaczego dodatkowa warstwa bezpieczeństwa jest tak ważna i skąd biorą się obiekcje wobec jej stosowania? Poczucie spokoju i udowodniona ochrona personelu i pacjenta to nie jedyne korzyści ze stosowania systemu podwójnych rękawic. Dla szpitala jest to również rodzaj ochrony jego inwestycji. W jaki sposób?

Ręce i doświadczenie chirurga stanowią źródło jego utrzymania, a w konsekwencji są siłą napędową szpitala. Szkolenie oraz praca wykonywana przez lekarza ma niezwykłą wartość dla szpitala. To samo dotyczy całego personelu chirurgicznego. Z punktu widzenia ekonomiki zdrowia, podwójne rękawice chronią personel szpitala i szpital, zmniejszając ryzyko.

Pracownicy służby zdrowia, którzy doznali zranień ostrymi narzędziami lub igłami, wyjaśnili, że oczekiwanie na wyniki po kontakcie z krwią wiąże się ze stresem, bezsennością i niepokojem. Ręce to ich narzędzie pracy i trzeba zapewnić im jak najlepszą ochronę. Taki rodzaj zranienia może wiązać się z przestojami w pracy, potencjalnym urazem emocjonalnym dla pacjenta oraz personelu, a nawet z konsekwencjami prawnymi i finansowymi.

Badania poekspozycyjne oraz środki zapobiegawcze mogą być kosztowne. Według danych przekazanych przez cztery amerykańskie placówki medyczne, średni koszt zarządzania ryzykiem podczas opieki nad pacjentem, który jest nosicielem wirusa WZW C wynosi 650 USD, zaś w przypadku pacjenta z wirusem HIV — 2456 USD . Koszty w Europie są równie wysokie. W Hiszpanii wahają się od 172 EUR, jeśli wynik pacjenta na WZW B, WZW C oraz HIV jest ujemny oraz 1502 EUR, jeśli wynik badania na WZW C i HIV jest dodatni .

Inną ważną kwestią jest ryzyko wystąpienia zakażenia miejsca operowanego, które może podwoić czas pobytu pacjenta w szpitalu (średnio o 16,8 dodatkowych dni) i wymagać dodatkowego tygodnia (7,4 dni) antybiotykoterapii  . Oznacza to, że całkowity koszt leczenia wzrasta wskutek infekcji o 61% .

Podwójne rękawice to prosty i skuteczny sposób na zmniejszenie kosztów narażenia zawodowego na urazy przezskórne.

Zmień sposób myślenia w zakresie ochrony: Ostatni dowód

Cytat Julie Karlsson, pielęgniarka urazowa: Lekarzom-klinicystom, którzy nie chcą nosić podwójnych rękawic, mówię: „Bez dyskusji!”. To niezwykle prosty sposób na zapewnienie ochrony sobie i innym osobom. Udowodniono już zmniejszenie ryzyka i kosztów. Ostatnim elementem układanki jest walka z obiekcjami na temat stosowania podwójnych rękawic, a także zachęcanie do wdrożenia tej praktyki. Coraz więcej chirurgów oraz pracowników medycznych musi chronić się przed niebezpieczeństwami i ryzykiem, zaczynając od ponownego przemyślenia praktyk i przeszkolenia, zmieniając podejście na jeszcze bardziej czujne, oparte na dowodach i bezpieczne.

Pracownicy służby zdrowia sygnalizują, że chcą i potrzebują dodatkowej ochrony a zapotrzebowanie to stanowi priorytet w prawodawstwie i ustalaniu wytycznych. Sharps Agenda w USA oraz Dyrektywa Rady dotycząca zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami (zewnętrzny link, otwiera się w nowym oknie) zalecają stosowanie podwójnych rękawic jako środek ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami i ich rzeczywistymi konsekwencjami. Organizacje takie jak Centrum Kontroli Chorób (ang. Centers for Disease Control and Prevention, CDC), Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ang. Occupational Safety and Health Administration, OSHA), Stowarzyszenie Zarejestrowanych Pielęgniarek Okołooperacyjnych (ang. Association of Perioperative Registered Nurses, AORN),   oraz Amerykańskie Kolegium Chirurgów (ang. American College of Surgeons, ACS), zgodnie zalecają stosowanie systemu podwójnych rękawic podczas zabiegów inwazyjnych. Dowody potwierdzają, że podwójne rękawice powinny być standardem dla wszystkich chirurgicznych zabiegów i zgodnie z większością rekomendacji przepisów i dowodów, stanowią jedną z najlepszych praktyk.

Ostatnim argumentem przeciw stosowaniu podwójnych rękawic jest wrażliwość dotykowa. W porównaniu ze zwiększonym bezpieczeństwem, spadek wrażliwości dotykowej, wynikający ze stosowania podwójnych rękawic jest nieznaczny. Stosowanie podwójnych rękawic nie pogarsza wydajności. Badania wykazały, że po początkowym okresie przyzwyczajania się (większość chirurgów przyzwyczaja się w pełni w ciągu dwóch dni  ), manualna zręczność i wrażliwość dotykowa nie zmniejszają się w porównaniu ze stosowaniem rękawic pojedynczych lub gdy nie są one stosowane wcale   . Tworzenie innowacyjnych, cienkich, bardziej elastycznych rękawic chirurgicznych to jeden ze sposobów zwalczania argumentów przeciw stosowaniu podwójnych rękawic.

Następnym krokiem do zapewnienia całkowitej ochrony jest wdrożenie systemu podwójnych rękawic ze wskaźnikiem przebicia. Podwójne rękawice z systemem wskazania nakłucia (wskaźnik jest widoczny, duży i szybko powiększa się, a więc umożliwia wczesne wykrycie przebicia i podjęcie natychmiastowych działań redukujących ryzyko)  oznacza to jeszcze większe bezpieczeństwo na sali operacyjnej. To najlepsza ochrona, aby chronić chirurgów, pozostały personel oraz pacjentów.

'References'

Kontakt z nami
Pliki cookie

Pliki cookie umożliwiają nam świadczenie naszych usług i dostarczanie spersonalizowanych doświadczeń. Korzystając z tej strony, zgadzasz się z naszymi zasadami wykorzystywania plików cookie. Możesz zrezygnować, klikając  łącze

Mölnlycke Zamknij

Potwierdzenie pracownika służby zdrowia

Informacje przedstawione na stronie, na którą masz zamiar wejść, są przeznaczone wyłącznie dla pracowników służby zdrowia. Klikając poniższe pole, potwierdzasz, że jesteś pracownikiem służby zdrowia.