Skip to Main Content
Szukam

Glosariusz symboli

Etykiety Mölnlycke Health Care zostały opracowane w celu zachowania zgodności ze wszystkimi obowiązującymi, międzynarodowymi normami i przepisami. We wszystkich możliwych przypadkach firma Mölnlycke Health Care zastosowała symbole w celu zakomunikowania użytkownikowi wymagań i charakterystyki produktu oraz zapewnienia wskazówek dotyczących obsługi i przechowywania. W dokumencie tym przedstawiono zestawienie symboli, które mogą pojawiać się na etykietach produktów, oraz wyjaśniono ich znaczenie.

hidden1hidden2

Definicje i symbole są powielane na podstawie standardów, za zgodą Szwedzkiego Instytutu Normalizacyjnego ( www.sis.se), tel.: +46 (0)8 555 523 10), która jest właścicielem i posiadaczem praw autorskich do norm.

blobid2.jpg

Kontakt z nami