Skip to Main Content
med Hydrolock teknologi

Exufiber

Läckage, maceration, rester är utmaningar för gelbildande fiberförband.  Kan påverka läkningen, orsaka oro och smärta för patienten samt uppta resurstid.

Hydrolock® teknologin ger Exufiber® överlägsen* förmåga att kapsla in sårvätska och minskar risken för läckage och maceration    

Upptäck Exufiber

Historien bakom Hydrolock® teknologin

Hydrolock teknologin bygger på att fibrerna är sammanvävda på ett sätt som gör att sårvätskan har mindre utrymme där den kan cirkulera fritt och i stället kapslas in i förbandet. Det ger Exufiber® dess unika styrka och förmåga att hålla ihop i ett stycke.

Bilder av sårtyper

Enklare att välja rätt förband

Exufiber är avsett för många olika typer av vätskande sår:

  1. Trycksår
  2. Kirurgiska sår
  3. Diabetiska fotsår
  4. Venösa bensår

 samt delhudsbrännskador, tagställen och maligna sår.

Mepilex Border Flex med vikt hörn

Exufiber® med Mepilex® Border Flex

Mepilex Border Flex kombinerar innovativ Flex-teknologi med vår beprövade Safetac®-teknologi. Resultatet är ett ytterförband som sitter kvar länge men ändå är bekvämt för patienten. Genom att använda Exufiber och Mepilex Border Flex tillsammans får man båda förbandens unika egenskaper och skapar en ostörd sårläkning.

Läs mer om Mepilex Border Flex

Kostnadseffektiv sårbehandling
sjukvårdspersonal som pratar med produktspecialist

Sårbehandling står för en betydande del av hälso- och sjukvårdens totala kostnader. Omläggningsmaterial står endast för 14 % av totalen. Huvuddelen av kostnaderna upptas av patienternas vårdkostnader  . Hantering av läckage, rester och maceration kräver tid och arbete för vårdpersonalen. Genom att Exufiber® med Hydrolock® teknologi kapslar in sårvätskan och gör att förbandet håller ihop och enkelt kan avlägsnas i ett stycke   , främjas en ostörd läkning samtidigt som kostnaderna minskar.

Upptäck hur Exufiber® kan göra skillnad för patienterna, vårdteamet och budgeten.

Kontakta din lokala produktspecialist

Gelbildande fiberförband med Hydrolock® teknologi, med avancerad retentionskapacitet, för många olika typer av vätskande sår

Exufiber

Gelbildande fiberförband med Hydrolock® teknologi med avancerad retentionskapacitet för många olika typer av vätskande sår

Läs mer om Exufiber

'Referenser'

Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.