Skip to Main Content
Jag letar efter

Ytterligare produktinformation

Användningsområden för Mepilex Border Sacrum

Behandling

Mepilex Border Sacrum är avsett för måttligt till kraftigt vätskande sår i sakrumområdet såsom trycksår eller sår från kirurgisk excision av pilonidalcystor. Förbandet upprätthåller en fuktig sårmiljö, vilket kan leda till debridering och en initial ökning av sårstorleken. Det är helt normalt.

Trycksårsprevention

En randomiserad kontrollstudie som nyligen utfördes i USA visade att Mepilex Border Sacrum har en statistiskt signifikant verkan när det gäller att minska förekomsten av sjukhusförvärvade trycksår med upp till 88 %. .  Förbandet kan användas för profylaktiskt behandling av högriskpatienter, det vill säga patienter som   är sängbundna, har nedsatt hudperfusion och skadad hud – på akutmottagningar, intensivvårdsavdelningar eller innan och under tidskrävande kirurgiska ingrepp. Vetenskapliga studier har visar att Mepilex Border Sacrum kan förebygga de omständigheter som bidrar till att trycksår uppstår genom att minimera och omfördela skjuvning och tryck och upprätthålla ett optimalt mikroklimat  .

Obs: att använda förband som profylaktisk behandling ersätter inte behovet av ett heltäckande protokoll för prevention av trycksår.

Så här används Mepilex Border Sacrum

Instruktioner för den första appliceringen

Stegvisa instruktioner: återapplicering

Produktdetaljer

Art. nr. Storlek cm Antal/Fp Antal/Trp
 282450  22 x 25  5  30
 282050  16 x 20  5  40
 282500

 15 x 15 (Gammal design)

 5  50

Kunskap

Mer information

'Referenser'

Kontakta oss
Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.