Skip to Main Content
Jag letar efter
Skydd som syns

Biogel Indicator System är unikt eftersom det erbjuder punktionsindikering som är:  

  • Tydlig – Valet av innerhandskens färg bygger på färgfysik och det mänskliga ögats maximala känslighet.
  • Snabb   – Handskarna är utformade för att ge en synlig punktionsindikering så fort som möjligt och för att indikationsområdet ska växa snabbt i storlek.
  • Stor   – Biogel-indikeringen är stor och syns även på håll.

Biogel PI Micro Indicator-systemet ger en betydligt tydligare och snabbare punktionsindikering än andra system med dubbla handskar i syntetmaterial .

Kunskap

Mer information

'Referenser'

Kontakta oss
Mölnlycke Stäng

Bekräftelse för vårdpersonal

Informationen på sidan du är på väg att öppna är endast avsedd för vårdpersonal. Klicka i rutan nedan för att bekräfta att du arbetar inom vården.